Metsa läksid sa

Metsa läksid sa ja metsa läksin ma, Ja metsa läksid kaks karujahimeest ka.

Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la metsa läksid kaks karujahimeest ka.

Püssi võtsid sa ja püssi võtsin ma, Ja püssi võtsid kaks karujahimeest ka.

Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la püssi võtsid kaks karujahimeest ka.

Karu nägid sa ja karu nägin ma, Ja karu nägid kaks meest korraga.

Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la karu nägid kaks karujahimeest ka.

Karu lasksid sa ja karu lasksin ma, Ja karu lasksid kaks meest korraga.

Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la karu lasksid kaks karujahimeest ka.

Nahka võtsid sa ja nahka võtsin ma, Ja nahka võtsid kaks karujahimeest ka.

Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la nahka võtsid kaks karujahimeest ka.

Naha müüsid sa ja naha müüsin ma, Ja naha müüsid kaks karujahimeest ka.

Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la nahad müüsid kaks karujahimeest ka.

Raha said sa ja raha sain ma, Ja raha said kaks karujahimeest ka.

Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la raha said kaks karujahimeest ka.

***

Kõrtsi läksid sa ja kõrtsi läksin ma, Ja kõrtsi läksid kaks karujahimeest ka.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne. :,:

Napsu võtsid sa ja napsu võtsin ma, Ja napsu võtsid kaks karujahimeest ka.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne. :,:

Purju jäid sa ja purju jäin ma, Ja purju jäid kaks meest korraga.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne. :,:

Koju läksid sa ja koju läksin ma, Ja koju läksid kaks karujahimeest ka.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne. :,:

Peksa said sa ja peksa sain ma, Ja peksa said kaks meest korraga.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne. :,: