Alkoholireklaami lõpetamist toetab 80 protsenti Eesti elanikest

Turu-uuringute aktsiaseltsi poolt veebruaris läbiviidud uuringu kohaselt toetab või pigem toetab 80 protsenti Eesti elanikest alkoholireklaami keelamist sarnaselt tubakatoodete reklaamidega. Alkoholireklaami kaotamise vastu või pigem vastu on vaid 15 protsenti vastanutest, 5 protsenti vastanutest ei omanud selles küsimuses seisukohta. 

Uuringu tellinud Terve Eesti Sihtasutuse juhataja Riina Raudse sõnul on Eesti inimeste mõttelaad viimase 2-3 aasta jooksul muutunud alkoholi suhtes läbimõeldumaks ja küpsemaks. “Eestlased oskavad üha paremini näha, millist rolli mängib alkoholifirmade turundus noorte alkoholi juurde toomisel,” ütles ta.

Turu-uuringute aktsiaseltsi andmetel pooldavad alkoholireklaami kaotamist kõik ühiskonnagrupid. Raudse sõnul oli üllatav kõrge toetus alkoholireklaami kaotamisele meeste grupis (76 protsenti) ja noorte täiskasvanute grupis (75 protsenti). Raudne lisas, et ka vastajate seas, kes ise tarbivad alkoholi suhteliselt sageli, oli 50 protsenti neid, kes pooldasid alkoholireklaami keelamist.

Kõige enam pooldasid alkoholireklaami kaotamist naised, vanemad inimesed ja pensionärid.

Küsitluses näitena kasutatud tubakatoodete reklaami keelu kohaselt ei saa tubakat reklaamida televisioonis, raadios, trükiajakirjanduses, internetis ega tänavatel.

Turu-uuringute aktsiaseltsi küsitlus viidi läbi veebruari alguses 1000 vastajaga Omnibus tüüpi uuringu käigus. Uuringu valim oli esinduslik Eesti elanikkonna suhtes.