Saku Õlletehast tunnustati vastutustundliku ettevõtte hõbemärgisega

Neljandat korda Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi konkursil osalenud Saku Õlletehas saavutas tänavu esmakordselt kvaliteedimärgise hõbetaseme, millega tunnustati ettevõtte panust keskkonnasõbralikku toimimisse, turukeskkonda, töökeskkonna parendamisse ning kogukondade kaasamisse.

“Suure tööstusettevõtte ja tööandjana oleme järjepidevalt panustanud sellesse, et järgida vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid nii oma igapäevategevuses kui investeeringu- ja arenguplaane tehes,” lausus Saku Õlletehase juhatuse esimees Margus Kastein.

“Kvaliteedimärgi hõbetasemele jõudmine on suur tunnustus kõigile Saku

350 töötajale ja loomulikult ka ettevõttele tervikuna.”

 

Kasteina sõnul ilmestasid möödunud aastat olulised investeeringuprojektid, mis olid suunatud ettevõtte keskkonnajälje vähendamisse ja ohutuse tõstmisse. Samuti oli mitmeid algatusi ühiskondliku aktiivsuse ja kogukondasid kaasavate ettevõtmiste näol.

 

“Eelmisest aastast võib märgilistena esile tõsta jahutussüsteemi renoveerimist ja seeläbi võimaliku õnnetuse ohuala kahekordset vähendamist ning veokite liiklusintensiivsuse hajutamist ja mürataseme vähendamist Saku valla teedel,” ütles Kastein. “Mullu sügisel uuendasime Saku autoparki ja soetasime 40 keskkonnasõbralikku hübriidautot.”

 

“Koostöös partneritega korraldasime üritusi Sakus ja ka mujal Eestis, millega kaasasime kohalikke inimesi näiteks Lottemaa teemapargi uuendamisesse ning Tallinna Loomaaia asukate varustamiseks toiduga,” lisas ta.

 

Kvaliteedimärgise taotlemiseks täitis Saku Õlletehas Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi vastava küsimustiku, millega auditeeriti ettevõtte algatusi ja tegevusi neljas valdkonnas. Kolmel eelnenud aastal pälvis Saku Õlletehas “Vastutustundliku ettevõtte”

kvaliteedimärgise pronkstaseme, tänavu hindas hindamiskomisjon ettevõtte hõbetaseme vääriliseks. Kvaliteedimärgise andis reedel Tallinnas peetud jätkusuutliku ettevõtluse konverentsil ettevõtlusminister Liisa Oviir.