Tallinn kavandab täiendavaid piiranguid alkoholi müügile

Linnavolikogu eelnõu kohaselt keelatakse alkoholi jaemüük kauplustes, mille sissepääs asub vähem kui 50 m kaugusel põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse või huvikooli peasissepääsust; tõstetakse alkoholiga kaupleva asutuse üldpinna ruutmeetrite määra; keelatakse alkohoolse joogi jaemüük tanklate territooriumil asuvates ehitistes ning spordiüritustel on alkoholi müük lubatud üksnes eraldi piiratud alal.

Kui kehtiva määruse kohaselt on kange alkohoolse joogi jaemüük lubatud kaupluses, mille üldpind on vähemalt 75 m2, siis uue määruse eelnõu kohaselt tõstetakse 

alkoholipoe minimaalne üldpind 150 ruutmeetrini. 

„Taoline pinnale kehtestatud nõue aitab piirata väikeste, eelkõige alkoholi müügile suunatud kaupluste teket, mis tihti asuvad korterelamute keldrites või lasteasutuste vahetus läheduses,“  ütles abilinnapea Arvo Sarapuu. „Praeguste arvestuste kohaselt kaotavad alkoholiga kauplemise õiguse 104 müügikohta, mis on ligi 50 protsenti kõikidest  alkoholiga kauplevatest müügikohtadest.“

Võttes arvesse, et alkoholi liigtarbimine on üheks liiklusõnnetuste põhjustajaks, keelatakse  alkohoolse joogi müüki tanklate territooriumitel.